„Twoja droga do sukcesu”: Zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego (grupa 1)

„Twoja droga do sukcesu”: Zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego (grupa 1)

Po ukończeniu warsztatów mających za zadanie podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wzięli udział w grupowym poradnictwie zawodowym. Podobnie jak poprzednia forma wsparcia zajęcia te odbywały się w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie). Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach ze specjalistą uczestnicy mogli dowiedzieć się jak profesjonalnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV/list motywacyjny/prezentacja multimedialna […]

„Twoja droga do sukcesu”: Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych (grupa 1)

„Twoja droga do sukcesu”: Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych (grupa 1)

W dniu wczorajszym uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” ukończyli warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych. Warsztaty te odbywały się w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie) i zostały podzielone na 4 spotkania po 6 godzin, tym samym każdy z uczestników wziął udział w 24 godzinach zajęć ze specjalistą. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: Autoprezentacja – taktyki i techniki […]

„Twoja droga do sukcesu”: Poradnictwo zawodowe dla grupy I

„Twoja droga do sukcesu”: Poradnictwo zawodowe dla grupy I

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wzięli udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przypadały dwie godziny zajęć indywidualnych oraz osiem godzin zajęć grupowych. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy […]

„Twoja droga do sukcesu”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników (grupa I)

„Twoja droga do sukcesu”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników (grupa I)

W najbliższych dniach pierwsi uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wezmą udział w spotkaniach mających za zadanie zdiagnozowanie ich indywidualnych potrzeb i potencjałów. Plan zajęć: Poradnictwo psychologiczne: 6 godz./os. Poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne): Poradnictwo prawne: Zajęcia indywidualne: 2 godz./os. Zajęcia grupowe:: 6 godz./gr

Rekrutacja nadal trwa!

Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Twoja droga do sukcesu”. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:     zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych, ząbkowickim;     jest osobą w wieku 18 lat i więcej;     jest osobą [...]
Skip to content