WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA Z MEDIACJI

WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA Z MEDIACJI

W terminie od 24.03.2020 do 30.03.2020 r. Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka aktywności” będą uczestniczyli w zajęciach z mediatorem. Celem zajęć jest wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność rozwiązywania konfliktów rodzinnych, identyfikowania kwestii spornych, a także wypracowywania wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia.   Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 31 października [...]
UCZESTNICY PROJEKTU W WOJ. PODLASKIM ROZPOCZYNAJĄ COACHING

UCZESTNICY PROJEKTU W WOJ. PODLASKIM ROZPOCZYNAJĄ COACHING

Informujemy, że kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu „Właściwa ścieżka aktywności” jest coaching indywidualny.  Uczestnicy projektu rozpoczną pierwsze zajęcia 28.03.2020 r.   Coaching indywidualny ma na celu pracę z Uczestnikami w zakresie usuwania przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowania odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości oraz podejmowania świadomych decyzji życiowych. Chcesz wziąć [...]
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W terminie od 20.03.2020 do 25.03.2020 sześć grup będzie odbywało grupowo Trening umiejętności społecznych. Każda grupa weźmie udział w 16-godzinnym szkoleniu. To kolejna z form wsparcia realizowana w ramach projektu „Właściwa ścieżka aktywności” w woj. podlaskim.     Celem spotkań jest trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne. Uczestnicy będą brali udział [...]
ZACZYNAMY PORADNICTWO ZAWODOWE

ZACZYNAMY PORADNICTWO ZAWODOWE

Informujemy, że w terminie od 11.03.2020 Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka aktywności” w woj. podlaskim rozpoczynają indywidualne poradnictwo zawodowe. Celem spotkań będzie diagnoza możliwości  doskonalenia zawodowego, a także analiza przyczyn braku pracy.   Każdemu Uczestnikowi projektu odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym w indywidualnie wyznaczonym terminie. Chcesz wziąć udział w projekcie? Sprawdź, czy zakwalifikujesz się jako Uczestnik. [...]
UCZESTNICY PROJEKTU „WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI” ROZPOCZYNAJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

UCZESTNICY PROJEKTU „WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI” ROZPOCZYNAJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Informujemy,  że w terminie od 09.03.2020 r. pierwsi Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka aktywności” będą rozpoczynali indywidualne spotkania z psychologiem. Celem tych spotkań jest wzmocnienie postawy Uczestników projektu, a także wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.   Każdy Uczestnik projektu odbędzie takie spotkanie w indywidualnie ustalonym [...]
Skip to content