Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem lipca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i skierowany był do osób w wieku od 18 do 29 lat. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między [...]
Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Większość uczestników projektu „Z POWER-em na rynek pracy” jest właśnie pod koniec realizacji ostatniej formy wsparcia, którą są staże zawodowe. Przez ostatnie trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Przykładowymi stanowiskami pracy były między innymi „Pracownik biurowy z obsługą klienta” oraz „Przedstawiciel handlowy”. Dzięki [...]
Pozostałe grupy rozpoczynają staże zawodowe

Pozostałe grupy rozpoczynają staże zawodowe

Początek maja to czas, w którym kolejni uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” rozpoczną swój udział w ostatniej formie wsparcia, a mianowicie w 3-miesięcznych stażach zawodowych. Będzie to idealna okazja do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, które w przyszłości z pewnością zaowocuje znalezieniem satysfakcjonującej pracy. W ostatnich miesiącach uczestnicy grup V, VI, VII i VIII [...]
Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Wraz z końcem kwietnia uczestnicy projektu „Z POWERem na rynek pracy” należący do grupy I, II, III oraz IV zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas pozostałych form wsparcia. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy […]

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” z grupy VI oraz VII zakończyli właśnie kolejną formę wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te miały na celu przede wszystkim poznanie potencjału zawodowego każdego z uczestników, co pozwoli zdiagnozować jaki rodzaj szkolenia zawodowego będzie w pełni odpowiadał ich potrzebom oraz możliwościom. Podczas spotkań z doradcą [...]
Skip to content