Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Wraz z końcem kwietnia uczestnicy projektu „Z POWERem na rynek pracy” należący do grupy I, II, III oraz IV zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas pozostałych form wsparcia. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy […]

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” z grupy VI oraz VII zakończyli właśnie kolejną formę wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te miały na celu przede wszystkim poznanie potencjału zawodowego każdego z uczestników, co pozwoli zdiagnozować jaki rodzaj szkolenia zawodowego będzie w pełni odpowiadał ich potrzebom oraz możliwościom. Podczas spotkań z doradcą […]

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

To już siódma grupa osób, która rozpoczyna udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Uczestnicy swoją drogę aktywizacji zawodowej rozpoczynają od przeprowadzenia diagnozy sytuacji zawodowej. Celem diagnozy jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika projektu.   Na podstawie przygotowanego IPD realizowane będą kolejne kroki służące wsparciu Uczestnika projektu na ścieżce […]

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „Z POWER-EM NA RYNEK PRACY”!

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „Z POWER-EM NA RYNEK PRACY”!

Zapraszamy mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”! Jeżeli szukasz bezpłatnych form rozwoju zawodowego, chcesz podnieść swoje kompetencje i poprawić swoją sytuację na rynku pracy, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami projektu, a następnie zgłoś swój udział!   Projekt „Z POWER-em na rynek pracy” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 […]

AKTYWIZUJEMY ZAWODOWO WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE!

AKTYWIZUJEMY ZAWODOWO WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE!

Jesteś mieszkańcem woj. warmińsko-mazurskiego? Szukasz bezpłatnych możliwości rozwoju zawodowego? Weź udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”! Przeczytaj więcej i poznaj szczegóły projektu!   Projekt „Z POWER-em na rynek pracy” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób bez doświadczenia […]

Skip to content