Z POWEREM O ZMIAN: REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE

Z POWEREM O ZMIAN: REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE

Szósta grupa Uczestników projektu „Z POWERem do zmian” w najbliższym tygodniu rozpocznie udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenie zostało dopasowane do możliwości i potrzeb Uczestników oraz zapotrzebowana na lokalnym rynku pracy.   Udział w projekcie „Z POWERem do zmian” daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy, znajdującym się […]

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

Już szósta grupa Uczestników projektu „Z Powerem do zmian” rozpoczyna udział w formach wsparcia takich jak doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przed Uczestnikami ważne spotkania, które pomogą im w rozwoju zawodowym i zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy.   Poradnictwo zawodowe w swoim zakresie uwzględnia porady zawodowe w bezpośrednim kontakcie z doradcą w zakresie wyboru […]

JUŻ PIĘĆ GRUP W PROJEKCIE „Z POWEREM DO ZMIAN”

JUŻ PIĘĆ GRUP W PROJEKCIE „Z POWEREM DO ZMIAN”

Piata grupa uczestników projektu „Z POWERem do zmian” rozpoczyna realizację pierwszego etapu wsparcia. Przed nowymi Uczestnikami identyfikacja indywidualnych potrzeb i możliwości, a następnie opracowanie Indywidualnego Planu Działania.   Projekt „Z POWERem do zmian” jest realizowany w okresie od 01.09.2020 do 31.10.2022 r. i daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym […]

MAMY KOLEJNE DWIE GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Z POWEREM DO ZMIAN”

MAMY KOLEJNE DWIE GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Z POWEREM DO ZMIAN”

Z radością informujemy, że w ramach projektu „Z POWERem do zmian” zrekrutowaliśmy kolejne dwie grupy Uczestników. Osoby biorące udział w projekcie jeszcze w grudniu rozpoczną korzystanie z bezpłatnych form wsparcia przewidzianych w ramach jego realizacji. Każdy z Uczestników przeprowadzi diagnozę swojej sytuacji zawodowej, a następnie przygotuje Indywidualny Plan Działania, który będzie realizować ze wsparciem doradcy […]

Z POWEREM DO ZMIAN: GRUDNIOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Z POWEREM DO ZMIAN: GRUDNIOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Grudzień tego roku upłynie bardzo aktywnie Uczestnikom projektu „Z POWERem do zmian”. Pierwsza grupa zrealizuje w tym miesiącu aż cztery formy aktywizacji zawodowej. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) to początek przygody w projekcie „Z POWERem do zmian”. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym przygotowali własny plan rozwoju kompetencji i kariery. Kolejnym krokiem jest pośrednictwo pracy. 6-godzinne […]

Skip to content