„KIERUNEK -> PRACA”, CZYLI ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA

„KIERUNEK -> PRACA”, CZYLI ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA

Trwają działania aktywizacyjne w ramach pierwszej edycji projektu „Kierunek -> PRACA”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z firmą Pretender. Jego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50. roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, a także o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w tym powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, […]

Skip to content