Technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Rosnąca popularność pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych, a także wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu, powodują wzrost zapotrzebowania rynku pracy na wyspecjalizowaną kadrę. Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności realizowane będzie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, w ramach dwóch kwalifikacji: 

  • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  • MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych

W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie możliwe będzie również prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat nowego zawodu wraz z rozporządzeniem dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Źródło: MEN