TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W ZDALNYM NAUCZANIU: WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU JUŻ 5-8.10.2020 R.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu”. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy w systemie zdalnym oraz zaprezentowanie narzędzi i możliwości, jakie daje nauczanie online z wykorzystaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych. Najbliższe szkolenie już 5-8.10.2020 r.

 

Szczegóły najbliższego szkolenia:
Termin 05 – 08.10.2020 (pn/wt/śr/czw).
Cztery dni zajęć po 4 godziny.
Zajęcia w godzinach 16:00-19:15.
Szkolenie prowadzi trener: Łukasz Gomółka.

 

Zobacz, co zyskujesz, czyli cele i efekty szkolenia „Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu”:

  • Poznasz możliwości oferowane przez aplikacje asynchroniczne dedykowane dla rynku edukacyjnego oraz komunikatory wideo
  • Zrozumiesz potrzeby i zagrożenia wynikające ze stosowania narzędzi oraz materiałów dostępnych online
  • Poznasz przykładowe platformy oferujące materiały i narzędzia wspomagające proces kształcenia
  • Poznasz różnice pomiędzy współdzieleniem zasobów dydaktycznych, korzystaniem z opracowań innych osób, a także udostępnianiem materiałów innym osobom w trybie online
  • Zdobędziesz wiedzę na temat aplikacji Google Classroom, komunikatora Zoom i  innych narzędzi wspomagających zdalne nauczanie
  • Nabędziesz umiejętności praktycznego korzystania z pomocy dydaktycznych dostępnych w Internecie
  • Uświadomisz sobie zagrożenia wynikające z funkcjonowania w Internecie
  • Poznasz popularne programy do nauczania zdalnego
  • Potwierdzisz swoje umiejętności w zakresie zdalnego nauczania

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu dla nauczycieli realizowane jest w trybie on-line. Przygotowane materiały udostępnione są na dedykowanej platformie edukacyjnej.

Program szkolenia “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” można pobrać tutaj – PROGRAM SZKOLENIA.

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” kończy się egzaminami ECCC PI M21 Zdalne nauczanie oraz DC M4 Bezpieczeństwo, poziom A. Po zweryfikowaniu nabytych umiejętności Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC, jak również zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez ODN.

 

Dowiedź się więcej na temat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO na stronie ODN. Zapraszamy!