TO MOŻE BYĆ NASZA WSPÓLNA „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Samemu trudno jest zmienić swoje życie zawodowe. Ale z czyjąś konkretną pomocą, może być zdecydowanie łatwiej. Dlatego zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy) i zamieszkujące na obszarze miasta Elbląga lub powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, do udziału w projekcie „Droga ku zatrudnieniu”. 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2021 r., a jego celem jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia dla wszystkich uczestników. Dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 

Jest wiele korzyści! 

Zanim zgłosisz się do projektu, sprawdź jakie korzyści czekają na Ciebie! Należą do nich: 

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, 
  • bezpłatne materiały dydaktyczne, 
  • catering, 
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 
  • 4-miesięczne staże zawodowe, 
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik skorzysta również z kompleksowej ścieżki działań aktywizacyjnych, które obejmują m.in. identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD. To działania, które przy właściwym zaangażowaniu uczestników, mogą przynieść wymierne korzyści w postaci zdobycia satysfakcjonującej pracy i dalszego rozwoju zawodowego. 

Aby zgłosić się do projektu wystarczy odwiedzić nasze Biuro projektowe: 

  • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg,
  • tel. +48 605 202 933,
  • biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

lub wysyłając do nas wiadomość mailową na adres: 

Zapraszamy do udziału i przypominamy, że rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 r. Więcej informacji na stronie projektu: