Trening kompetencji i IŚR

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczynają jutro zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie planowane są spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

 

W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego zapewniamy identyfikację potrzeb osób niepracujących, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz analizę przyczyn braku pracy. Ważnym etapem IPZ jest identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Celem tej formy wsparcia jest planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji. Dla każdego Uczestnika/-czki zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).

 

Uczestnikom projektu życzymy powodzenia!