TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczynają trening kompetencji i umiejętności społecznych.  Zakres tematyczny zajęć obejmuje umiejętności komunikacyjne, modyfikację zachowań aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, a także metody radzenia sobie z emocjami, pracę nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznych, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej. W trakcie zajęć Uczestnicy rozpoczynają opracowywanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

 

Uczestnicy projektu otrzymają także stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji. 

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Stała ścieżka rozwoju”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres domowy.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 912 507,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 775 630, 95 zł