Trening umiejętności społecznych

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w okresie od dnia 28.11.2022 r. do dnia 01.12.2022 r. realizowali grupowe zajęcia z psychologiem, w ramach treningu umiejętności społecznych.

W ramach grupowych spotkań ze specjalistą poruszane były takie tematy jak: ukształtowanie umiejętności społecznych umożliwiających konstruktywne relacje z innymi ludźmi; wyposażenie w kompetencje diagnozowania własnych i cudzych sposobów skutecznej i nieskutecznej komunikacji; samoświadomość – zdolność do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób; właściwego kontrolowania własnych emocji/uczuć/impulsów; aktywne słuchanie – umiejętność słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich;  obserwacja zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób; refleksja nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnej; rozwijanie kreatywności i wyobraźni – zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby; tolerancja.