Trwają staże zawodowe

Z wielką radością informujemy, iż część uczestników projektu „Droga ku zatrudnieniu” zrealizowała już w 100% wszelkie formy wsparcia, które zostały im zaoferowane w ramach realizacji projektu. Ostatnim etapem były 4-miesięczne staże zawodowe, które pozwoliły uczestnikom nabyć cenne doświadczenie oraz wykorzystać w praktyce wiedzę przyswojoną podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Na czas realizacji projektu każdy z uczestników mógł liczyć na rozmaite korzyści do których zaliczały się między innymi:

1)  Stypendia szkoleniowe

2)  Stypendia stażowe

3)  Ubezpieczenie NNW

4)  Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

5)  Materiały szkoleniowe

6)  Catering

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/