Trwają staże zawodowe

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka aktywności” rozpoczęli jakiś czas temu ostatnią formę wsparcia, a mianowicie czteromiesięczne staże zawodowe. Dzięki temu będą oni mieli możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane są poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz uczestników projektu z pracodawcami i dostosowane są do indywidualnych predyspozycji zawodowych każdej z osób. Na czas odbywania stażu każdemu z uczestników przysługuje stypendium stażowe. Ponadto mogą oni liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-aktywnosci/