TWOJA AKTYWIZACJA, TO SZANSA NA LEPSZE ZATRUDNIENIE. DOŁĄCZ DO NAS!

Jesteś osobą w wieku 18-29 lat, bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy, w tym osobą z niepełnosprawnościami lub trwale bezrobotną i o niskich kwalifikacjach? Zamieszkujesz obszar miasta Elbląga lub powiatów:  braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego? Ten projekt jest dla Ciebie! 

Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2021 prowadzi projekt pn. „Droga ku zatrudnieniu”. Jego celem jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 uczestników (w tym 66 kobiet oraz 54 mężczyzn), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikacje i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

Wśród korzyści warto wymienić także bezpłatne materiały dydaktyczne, egzamin zawodowy potwierdzający nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, a także stypendia szkoleniowe i stażowe, 4-miesięczne staże zawodowe oraz zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, koniecznie zgłoś się do naszego projektu i odmień swoją sytuację zawodową. Możesz to zrobić bezpośrednio w biurze projektu: 

  • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (biuro czynne od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00) 
  • tel. + 48 605 202 933

lub drogą mailową na adres: 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę projektu: