„Twoja droga do sukcesu”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników (grupa I)

W najbliższych dniach pierwsi uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wezmą udział w spotkaniach mających za zadanie zdiagnozowanie ich indywidualnych potrzeb i potencjałów.

Plan zajęć:

  1. Poradnictwo psychologiczne: 6 godz./os. Poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne):
  2. Poradnictwo prawne:
    1. Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.
    2. Zajęcia grupowe:: 6 godz./gr