„Twoja droga do sukcesu”: Grupa IV bierze udział w szkoleniu zawodowym

Uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” należący do grupy IV są właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego szkolenia zawodowego, które odbywa się w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) i potrwa do 5 grudnia.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/