„Twoja droga do sukcesu”: Zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego (grupa III)

W dniu 17 września kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” (grupa III) wzięli udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te odbywały się w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie).

Głównym celem powyższej formy wsparcia było przygotowanie uczestników na kolejne etapy realizacji projektu, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć:

  1. Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (CV / list motywacyjny / prezentacja multimedialna kandydata)
  2. Jak czytać ogłoszenia pracodawcy
  3. Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
  4. Ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/