„Twoja droga do sukcesu”: Poradnictwo zawodowe dla grupy I

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wzięli udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przypadały dwie godziny zajęć indywidualnych oraz osiem godzin zajęć grupowych.

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w danym regionie.