„Twoja droga do sukcesu”: Staże zawodowe dla uczestników grupy IV oraz V

Projekt „Twoja droga do sukcesu” realizowany przez nasze Stowarzyszenie powoli dobiega końca. Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb uczestników.

Uczestnicy projektu należący do grupy IV ukończyli swoje staże na początku obecnego tygodnia, natomiast uczestnicy z grupy V ukończą je wraz z ostatnim dniem marca. Powyższa forma wsparcia to idealna okazja do wykazania się wiedzą oraz doświadczeniem pozyskanymi w trakcie realizacji wcześniejszego etapu projektu, którym były szkolenia zawodowe.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/