„Twoja droga do sukcesu”: Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” należący do grupy III ukończyli właśnie realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywały się w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie). Wraz z początkiem września szkolenia ukończyli również uczestnicy należący do grupy II, w ich przypadku odbywały się one w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie).

Głównym celem szkoleń było zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Oba szkolenia zakończyły się egzaminami i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/