„Twoja droga do sukcesu”: Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych (grupa 1)

W dniu wczorajszym uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” ukończyli warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych. Warsztaty te odbywały się w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie) i zostały podzielone na 4 spotkania po 6 godzin, tym samym każdy z uczestników wziął udział w 24 godzinach zajęć ze specjalistą.

Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:

  1. Autoprezentacja – taktyki i techniki autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia, poznawanie osobistych zasobów, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (6 godzin)
  2. Zarządzanie czasem – bariery efektywnego wykorzystania czasu, wyznaczanie i realizacja celów, techniki i metody zarządzania czasem, ustalanie priorytetów (6 godzin)
  3. Trening asertywności – autodiagnoza, strategie zachowań ludzkich, techniki zachowań asertywnych, komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna, sposoby radzenia sobie z agresją w komunikacji, elastyczna zmiana perspektywy w komunikacji (6 godzin)
  4. Budowanie postawy aktywnej – kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, planowanie przedsięwzięć i prowadzenie ich dla osiągnięcia zamierzonych celów, angażowanie się w społeczność lokalną, warsztaty praktyczne wykorzystujące ww. zagadnienia – ćwiczenia w grupach (6 godzin).

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/