TWOJA SZANSA NA WYŻSZE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardzo często to my sami możemy skutecznie wpłynąć na naszą sytuację zawodową, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Służy temu projekt pn. „Nowa droga do pracy”, który jest skierowany do mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkujących powiaty, w których średnia stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla województwa.

Taka sytuacja dotyczy powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Uczestnicy mogą liczyć na konkretne wsparcie, które pozwoli na zmianę sytuacji zawodowej. Sprawdź co możesz zyskać!

Zakres pomocy

Podczas projektu otrzymasz bezpłatne wsparcie w poprzez:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika,

 • pośrednictwo pracy,

 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia, prowadzące do podniesienia kwalifikacji,

 • staż zawodowy (dla 5 osób).

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie?

Udział w projekcie „Nowa droga do pracy”, to przede wszystkim:

 • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych,

 • bezpłatne materiały edukacyjne,

 • 3-miesięczne staże zawodowe,

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia projektowego,

 • ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Zachęcamy do zgłaszania się do projektu, który jest realizowany do 31.05.2021 r. Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu:

HUMANEO
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

w punkcie rekrutacyjnym:

ul. Zielona 27, pokój B 030
33-300 Nowy Sącz
(czynny we wtorki i piątki w godz. 8.00-16.00)

a także telefonicznie +48 792 960 667 lub mailowo poprzez adres: edyta.wolkowicz@wp.pl.

Więcej dowiesz się na stronie projektu „Nowa droga do pracy”:
www.humaneo.pl

Ilość miejsc ograniczona!