Uczestnicy kursu INF.03 ukończyli kolejny moduł

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” zrealizowali właśnie piąty moduł kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03. Moduł ten dotyczył zagadnień związanych z programowaniem aplikacji internetowych.

Przypominamy, iż kurs będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/