UCZESTNICY OPRACUJĄ SWOJE IPD

Druga grupa Uczestników projektu „Nowa droga do pracy” już w najbliższy czwartek rozpocznie realizację pierwszej z form wsparcia aktywizacji zawodowej. Przed Uczestnikami identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

 

Udzielenie wsparcia w projekcie aktywizacji zawodowej każdorazowo będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb Uczestnika Projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania.

IPD będzie opracowywany przez doradcę zawodowego i Uczestnika Projektu. IPD jest dokumentem, który będzie zawierał:

  1.  charakterystykę pomocy świadczonej uczestnikowi projektu, ułatwiającej podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego uczestnika projektu;
  2.  zaplanowaną aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;
  3.  efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z uczestnikiem projektu.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Nowa droga do pracy”.