UCZESTNICY PROJEKTU „MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY” ROZPOCZĘLI STAŻE ZAWODOWE

To już ostatnia grupa Uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany”, która rozpoczęła udział w stażach zawodowych. Staże trwają 3 miesiące i pomagają Uczestnikom nabyć doświadczenie zawodowe potrzebne do dalszego rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

 

Dlaczego staż zawodowy jest także ważny? Udział w nim:

  • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
  • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
  • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Program zawiera:

  • cele i treści edukacyjne,
  • zakres obowiązków stażysty
  • harmonogram zajęć (okres trwania stażu)
  • wysokość stypendium
  • miejsce wykonywania prac
  • dane opiekuna stażu.

Pracodawca zapewnia stażyście opiekuna realizującego program. Stanowisko pracy uczestnika projektu dostosowane jest do wymogów BHP, PPOŻ, regulaminu i ergonomii zawodowej (z uwzględnieniem potrzeb os. niepełnosprawnych). Pracodawca zapewnia także urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Po odbytym stażu pracodawca wydaje opinię na temat efektów uczenia i ocenę.

Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w trakcie staży zawodowych pomoże Uczestnikom projektu „Młodzież gotowa do zmiany” znaleźć dalsze zatrudnienie i rozwój ścieżki zawodowej.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie „Młodzież gotowa do zmiany”.