Uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” przystąpili do egzaminów OKE

Wraz z końcem stycznia pierwsi uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” przystąpili do egzaminów zawodowych.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji/kompetencji zawodowych.