UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Jedynym z etapów realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” jest opracowanie przez Uczestników projektu własnej ścieżki reintegracji. Kolejna grupa osób już jutro rozpocznie 6-godzinne zajęcia w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Przeczytaj szczegóły i zgłoś swój udział w projekcie.

Zakres tematyczny zajęć dot. opracowania ścieżki reintegracji to:

  • wspieranie Uczestników projekt w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych
  • wzmocnienie Uczestników projektu w doświadczanych przez nich zmianach podczas udziału w projekcie,
  • zachęcanie Uczestników do aktywizacji społecznej, przełamywanie barier, analizowanie przyczyn ich wcześniejszych niepowodzeń.

Wśród licznych korzyści dla Uczestników wymienić należy bezpłatne szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Jeżeli chcesz dołączyć do Uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zapoznaj się ze stroną projektu: więcej informacji.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł