UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Przystępujemy do realizacji pierwszego z zadań w ramach projektu „Zrób krok w stronę aktywności”. Już od 17. kwietnia Uczestnicy projektu rozpoczną indywidualne spotkania z psychologiem.

 

Pierwsza grupa Uczestników projektu „Zrób krok w stronę aktywności” odbędzie zajęcia w terminie od 17.04.2019 do 23.04.2019 roku. Natomiast grupa druga w okresie od 24.04.2019 do 30.04.2019 roku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwugodzinnym indywidualnym spotkaniu z psychologiem w ramach 1. zadania projektu „Zrób krok w stronę aktywności”. Zadaniem jest diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Zajęcia będą odbywać się w Braniewie.