Uczestnicy projektu rozpoczynają staże

Informujemy, że w ramach projektu „Aktywizacja krok po kroku” pierwsi Uczestnicy Projektu rozpoczynają w najbliższym czasie udział w czteromiesięcznym stażu zawodowym, podczas którego nabędą odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czekamy na koleje osoby, które rozpoczną aktywizację zawodową.