UCZESTNICY PROJEKTU W WOJ. PODLASKIM ROZPOCZYNAJĄ COACHING

Informujemy, że kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu „Właściwa ścieżka aktywności” jest coaching indywidualny.  Uczestnicy projektu rozpoczną pierwsze zajęcia 28.03.2020 r.

 

Coaching indywidualny ma na celu pracę z Uczestnikami w zakresie usuwania przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowania odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości oraz podejmowania świadomych decyzji życiowych.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Sprawdź, czy zakwalifikujesz się jako Uczestnik.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w gminach powiatu: augustowskiego,grajewskiego,monieckiego,sokólskiego,białostockiego,M.Białystok,bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, M. Łomża, sejneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego.

Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 31 października 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!