UCZESTNICY PROJEKTU „WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI” ROZPOCZYNAJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Informujemy,  że w terminie od 09.03.2020 r. pierwsi Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka aktywności” będą rozpoczynali indywidualne spotkania z psychologiem. Celem tych spotkań jest wzmocnienie postawy Uczestników projektu, a także wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.

 

Każdy Uczestnik projektu odbędzie takie spotkanie w indywidualnie ustalonym terminie.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!