Umowa o dofinansowanie projektu „Ku integracji!” podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.07.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Ku integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 880 948,62 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Elblągu, ul. Warszawska 55, po szczegółowe informacje.