Umowa o dofinansowanie projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.06.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 379 050,35 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Olsztynie, ul. 1 Maja 13 lok. 712, po szczegółowe informacje.