DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING

Humaneo świadczy usługi z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz coachingu. Zadania te realizowane są w ramach prowadzonej od 2014 roku Agencji Zatrudnienia Humaneo.

Z usług skorzystać mogą osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwenci szkół, młodzież szkolna, a także osoby dorosłe poszukujące własnej ścieżki zawodowej. W ramach usługi doradztwa zawodowego można zasięgnąć informacji o zawodach, o rynku pracy, jak również możliwościach uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Można również sprawdzić swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, korzystając z bogatej bazy wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, którymi dysponują doradcy zawodowi Humaneo.

Zakres usług doradczych uwzględnia zarówno indywidualne poradnictwo zawodowe, jak i zajęcia grupowe obejmujące tematykę poruszania się po rynku pracy, źródeł informacji o pracy, skutecznych metod poszukiwania pracy, przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą, czy negocjowania warunków zatrudniania. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne podczas procesu poszukiwania pracy. Uczą się technik autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej.

Nasi Klienci mogą także skorzystać z usługi coachingu, będącej dobrowolnym i świadomym treningiem rozwoju osobistego, prowadzącym do zmiany na lepsze. W ramach usługi coachingu analizowana jest sytuacja wyjściowa klienta, następnie ustalane jest co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Uczestnik wspólnie z coachem określa planowane rezultaty współpracy, wskazując jednocześnie praktyczne działania prowadzące do osiągnięcia założonego rezultatu.

Pracownicy Humaneo to wykwalifikowani profesjonaliści, ale również osoby o wysokiej kulturze osobistej, wrażliwości i empatii. Ich wsparcie może pomóc w przełamaniu własnych słabości i pokonaniu stresu, a nabyta wiedza i umiejętności zwiększają pewność siebie i skuteczność na rynku pracy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi doradztwa zawodowego lub coachingu mogą kontaktować się z nami:

    • bezpośrednio –  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie przy ul. Nawojowskiej 12 w Nowym Sączu;
    • telefoniczne – pod numerami tel. 18 547 70 70, w godzinach pracy biura
    • za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@humaneo.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

DORADCA ZAWODOWY

Jolanta Sarata – doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do pracy pedagogicznej, kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi. Z Humaneo współpracuje od 2008 roku, pełniąc funkcje kierownika działu programów europejskich, dyrektora instytutu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, specjalisty ds. jakości kształcenia, doradcy zawodowego. Zajmuje się koordynacją i nadzorem pracy doradców zawodowych świadczących usługi w ramach Agencji Zatrudnienia Humaneo, prowadzaniem szkoleń dla doradców zawodowych, opracowaniem wzorów dokumentów i wytycznych w zakresie doradztwa zawodowego, monitorowaniem pracy doradców zawodowych w ramach projektów realizowanych przez Humaneo. Realizuje zadania z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (zespół ds. jakości kształcenia).

Skip to content