UWIERZ W SIEBIE I ZDOBĄDŹ DOBRĄ PRACĘ

Wiara w siebie to podstawa, ale ważne aby również umieć skorzystać z pomocy jaką oferujemy osobom w wieku 18-29 lat, biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy. Dołącz do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO. Rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 roku. 

Dla kogo i w jakim celu?

To projekt przygotowany z myślą o uczestnikach z obszaru miasta Elbląg i powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego, także tych z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi i o niskich kwalifikacjach. 

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia dla jego uczestników. W tym przypadku dla 120 osób, w tym 66 kobiet oraz 54 mężczyzn. Cel będzie realizowany przez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych, obejmujących, w zależności od potrzeb, następujące elementy: 

  • identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, 
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe, 
  • staże i pośrednictwo pracy. 

Dlaczego warto?  

Powodów jest wiele, ale najważniejsze są korzyści, które pozwolą uczestnikom projektu całkowicie odmienić ich sytuację zawodową. Należą do nich: 

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, 
  • bezpłatne materiały dydaktyczne, 
  • catering, 
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 
  • 4-miesięczne staże zawodowe, 
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Zgłoś się już teraz! 

Jeśli spełniasz warunki udziału w projekcie, nie czekaj dłużej i zgłoś się do projektu „Droga ku zatrudnieniu”. Możesz to zrobić bezpośrednio w biurze projektu lub drogą mailową. 

Biuro projektu

ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)
tel. +48 605 202 933 

Adres mailowy do zgłoszeń: 
drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl

Odwiedź stronę projektu i dowiedz się więcej: 
https://www.humaneo.pl/

Zapraszamy do udziału!