„Uwierz, że możesz”: SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z COACHINGU DLA GRUPY I

W najbliższych dniach pierwsi uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z coachingu. Każdy z uczestników weźmie udział w pięciu spotkaniach trwających po jedną godzinę, a zajęcia będą odbywały się w miejscowości Sierpc (województwo mazowieckie).

Zakres tematyczny:

  • omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowanie próby zmiany
  • podnoszenie samooceny i motywacji
  • określenie zmian/celów w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym
  • niwelowanie barier/nierówności na rynku pracy związanych z dyskryminacją kobiet / osób z niepełnosprawnościami (np. promowanie kobiet w zawodach męskich)
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • integracja ze społeczeństwem