„Uwierz, że możesz”: Szkolenie zawodowe dla grupy I

Poprzedni tydzień stał pod znakiem szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” (grupa I). Zajęcia odbyły się w miejscowości Sierpc (województwo mazowieckie).

Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji poprzednich form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby lokalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje uczestników projektu. Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.