„Uwierz, że możesz”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy II i III

Informujemy, że w ostatnich kilka dniach uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” należący do grupy II i III wzięli udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań było przede wszystkim przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób została zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.