Realizator projektu: Humaneo ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2022

Obszar realizacji projektu: – Gminy powiatów: makowskiego (Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków); ostrołęckiego (Baranowo, Czarnia, Goworowo); płockiego (Bodzanów, Bulkowo, Drobin(obszar wiejski), Drobin (miasto), Słubice, Wyszogród (obszar wiejski), Wyszogród (miasto)); przysnackiego (Chorzele (obszar wiejski), Chorzele( miasto), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przysnasz (gmina wiejska)); sierpieckiego (Gosdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska), Zawidz); Żuromskiego (Siemiątkowo)

Dofinansowanie projektu z UE: 932 716,82 zł

Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uwierz, że możesz !”.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Uwierz, że możesz !” realizowany jest przez Humaneo w okresie od 01 września 2021 do 31 października 2022 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od września 2021 do lutego 2022 r.

CEL PROJEKTU/GRUPA DOCELOWA

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 70 UP (42K) , osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. mazowieckim z GD poprzez objęciem kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (coaching, trening umiejętności społecznej)i zawodowym(szkolenia, staże, pośrednictwo pracy) w okresie 09.2021 – 09.2022, co przyczyni się do podjęcia zatrudnienia min. 21 os. oraz poszukiwania pracy przez min. 28 os.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ

– 70 UP – 100 % osoby zamieszkujące woj. Mazowieckie – makowskiego, ostrołęckiego, płockiego, przysnackiego, sierpeckiego, zuromińskiego
– 11 UP – osoby z niepełnosprawnościami
– 70 UP – osoby wielokrotnie wykluczone
– 70 UP – osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej
– min. 4 UP – osoby korzystające z POPŻ
– min. 28 UP – osoby bierne zawodowo

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 • Catering na zajęcia grupowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu
 • Ubezpieczenie NNW na staż
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

 • Zajęcia indywidualne z psychologiem – 2 spot x 2h/os,
 • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 1 spot x 2h/os
 • Zajęcia indywidualne z coachem – 5h/os – 5 spot x 1h/os, 1 spot./m-c
 • Zajęcia grupowe z coachem – 24h/gr – 6 spot x 4h/gr– 7 grup
 • Zajęcia grupowe średnio 120h/gr
 • Zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy – 5 spot x 1h/os
 • 3 miesiące dla 35UP

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Do biura projektu – ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Uwaga! Od 01.10.2022 r. biuro projektu znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, 09-200 Sierpc

W formie elektronicznej na adres: uzm@humaneo.pl

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów: 605 202 488

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Skip to content