W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”. Projekt ten skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim z GD poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (coaching, trening umiejętności społecznej) i zawodowym (szkolenia, staże, pośrednictwo pracy).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

• Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia

• Catering na zajęcia grupowe

• Materiały szkoleniowe

• Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu

• Ubezpieczenie NNW na staż

• Stypendium szkoleniowe oraz stażowe

• Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Do biura projektu – Ul. Grabowa 14, 06-200 Maków Mazowiecki

W formie elektronicznej na adres: uzm@humaneo.pl

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  605 202 488

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/uwierz-ze-mozesz/