WARSZTATY „CHCIEĆ TO MÓC” ORAZ PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY

Informujemy, że  w ramach projektu „Zrób krok w stronę aktywności” w terminie  16.05.2019 – 12.06.2019 grupa I, w terminie 22.05.2019 – 18.06.2019 grupa II, w terminie 18.05.2019 – 11.06.2019  będą uczestniczyć w 24 godzinnych Warsztatach „Chcieć to móc” w ramach zadania 3. „Warsztaty kompetencji społecznych”. Zajęcia będą odbywały się w Braniewie.

 

Zakres tematyczny warsztatów „Chcieć to móc”: zagadnienia związane z asertywnością, współdziałaniem i umiejętnościami współpracy, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów.

Zakres tematyczny warsztatów „Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja czasu pracy”: sposoby na podniesienie swojej efektywności w pracy, metody wzmacniania motywacji oraz techniki organizowania pracy własnej.