WARSZTATY „KUŹNIA OPTYMIZMU”

Kolejne grupy uczestników projektu „Aktywizacja krok po kroku” przystępują do działań związanych z aktywizacją społeczną w ramach 30-godzinnych warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu”. Zakres tematyczny obejmuje wiele istotnych pojęć, a wśród nich m.in.: asertywność, przyczyny bezrobocia, komunikacja interpersonalna, pierwsze wrażenie, dobre i złe nawyki, a także osobista droga rozwoju.

 

Zajęcia będą odbywać się w Godkowie i Pasłęku według następującego harmonogramu: 

  • grupa VII – 06.11.2019 – 13.11.2019,
  • grupa VIII – 28.10.2019 – 04.11.2019,
  • grupa IX – 25.11.2019 – 30.11.2019,
  • grupa X – 14.11.2019 – 20.11.2019.

Warsztaty „Kuźnia optymizmu” to jeden z wielu elementów wchodzących w skład bezpośredniej pomocy dla uczestników projektu, czyli osób w wieku 18-64 lat, zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim (z wyłączeniem gminy miejskiej Braniewo), ostródzkim (z wyłączeniem gminy miejskiej Ostróda), elbląskim (z wyłączeniem gminu Milejewo). Są to osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem, a także osoby niepełnosprawne. 

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.