WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY DLA KOLEJNYCH GRUP

Uczestnicy kolejnych grup wezmą udział w Warsztatach poszukiwania pracy. Zajęcia w wymiarze 32 godzin obejmują takie tematy jak: znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analizę lokalnego rynku pracy, autoprezentację w kontakcie z pracodawcą i najczęściej zadawane pytania, a także studium przypadku dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zajęcia będą odbywać się w Godkowie i Pasłęku według następującego harmonogramu: 

  • grupa VII – 26.11.2019 – 02.12.2019,
  • grupa VIII – 13.12.2019 – 19.12.2019,
  • grupa IX – 16.12.2019 – 21.12.2019,
  • grupa X – 11.12.2019 – 17.12.2019.

Kolejnym etapem dla uczestników z powyższych grup będzie udział szkoleniu ICT (information and communication technologies) w wymiarze 96 godzin. 

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.