Wdrażamy kolejne formy pomocy!

Z przyjemnością informujemy, że pierwszych 12. uczestników projektu „Nowa ścieżka zawodowa” rozpoczyna jutro zajęcia z prawnikiem w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

W ramach tej formy wsparcia uczestnikom udzielone zostaną porady lub informacje o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Podczas spotkań udzielana będzie także pomoc w opracowaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

 Kolejną formą zajęć zaplanowaną dla uczestników projektu w terminie 05 – 06 sierpień 2019 r. jest mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa. W ramach tych spotkań uczestnicy będą zdobywali wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych oraz definiowania kwestii spornych i kryzysu. Ważnym etapem zajęć będzie także nabywanie umiejętności z zakresu wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, łagodzącego/kończącego sprawę sporną.

W terminie 05 – 07 sierpień planowane jest również doradztwo zawodowe w zakresie godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym. Doradca zawodowy będzie omawiał z uczestnikami zagadnienie budowania planu rozwojowego, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych. Celem tych spotkań jest wzmocnienie motywacji wewnętrznej uczestników do pracy podczas okresu wychowawczego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie
„Nowa ścieżka aktywności”.