WEJDŹ NA RYNEK PRACY Z POWER-em! NOWY PROJEKT HUMANEO

Przed mieszkańcami woj. warmińsko-mazurskiego kolejna szansa na rozwój zawodowy! Rozpoczynamy realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”. Czekają szkolenia, staże zawodowe, pośrednicy pracy i doradca zawodowi.  Projekt realizowany jest w okresie do 01.09.2020 r. do 31.07.2021 r. Do projektu można zgłaszać się do 31.12.2020 r. Nie zwlekaj! Zapoznaj się ze szczegółami i zgłoś swój udział w projekcie!

 

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób bez doświadczenia zawodowego.

Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności osób z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 80 osób, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą m.in. do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej.

W ramach projektu gwarantujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

  • Identyfikacji potrzeb Uczestnika projektu i opracowania Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

DO projektu można zgłaszać się w Biurze Projektu ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg. Telefonicznie  +48 605 202 933 lub mailowo: zpoweremnarynekpracy@humaneo.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Projekt ,,Z POWER-em na rynek pracy” POWR.01.02.01-28-0034/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.