STRONA PROJEKTU – Wejdź na rynek pracy z POWERem

Data aktualizacji strony: 15 października 2018 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą się zgłaszać osoby w wieku 15-29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego. Muszą być spełnione wszystkie warunki.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku. Do projektu można się zgłaszać w terminie od 1 stycznia 2017 roku do XX xxxxx 2018 roku. Zakres bezpłatnego wsparcia udzielanego w ramach projektu podany jest poniżej.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Dyskryminacja pozioma i pionowa na rynku pracy
 • Określenie predyspozycji zawodowych
 • Autoprezentacja
 • Planowanie drogi zawodowej
 • Zdobywanie pracy
 • Poruszanie po rynku pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
 • Sprzedawca w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej- telemarketer – 120h/gr.
 • Specjalista ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych – 120h/gr.
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 160h/gr.
 • BONY SZKOLENIOWE- szkolenia wybrane na podstawie IPD i w oparciu o analizę potrzeb pracodawców z województwa śląskiego – średnio 120h/os.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:
ul. Aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pok. 111
43-300 Bielsko-Biała

Biuro projektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych:
ul. Filarowa 52
43-300 Bielsko-Biała

Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:
tel. 605 202 488
wnrpzp@humaneo.pl