WIEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI: ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy szkolenia z zakresu opracowania strategii zarządzania wiekiem. Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do każdej grupy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe (teczkę, notes, długopis, pendrive z materiałami) oraz usługę cateringową (obiad dwudaniowy w każdym dniu szkolenia). Każda grupa liczy średnio 10 osób.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania wiekiem.
 • Prognozy demograf.w ujęciu globalnym i lokalnym.
 • Organizacja pracy z uwzględnieniem wieku pracowników.
 • Cykle rozwoju pracownika w organizacji.
 • Konflikt pokoleń.
 • Zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika z uwzględnieniem wieku.
 • Techniki motywowania i zarządzania pracownikami z uwzględnieniem wieku.
 • Korzyści wynikające z posiadania SZW przez pracodawcę.
 • Kluczowe elementy SZW.
 • Etapy tworzenia SWZ u pracodawcy.
 • Proces tworzenia SZW, udziału w tym procesie różnych grup interesariuszy.
 • Przegląd dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem.
 • Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

Projekt przeznaczony jest do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw). Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 pracodawców z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie woj. małopolskiego oraz ich pracownicy/czki (w szczególności pracownicy powyżej 50 roku życia – tj. 320 osób (192 kobiety/128 mężczyzn; w tym min. 80 osób to osoby po 50 roku życia) mieszkający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujący na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem objęci zostaną pracodawcy nie posiadający strategii zarządzania wiekiem, zainteresowani stworzeniem oraz wdrożeniem takiego dokumentu w ramach niniejszego projektu.

Do projektu można zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze projektu:

ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
pokój numer: B030

Biuro zlokalizowane jest na parterze z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, parkingi).

A także telefonicznie +48 18 547 70 70
lub mailowo wieknowychmozliwosci@humaneo.pl.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 897 292,45 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 852 427,82 zł