WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: NOWY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, że termin realizacji projektu „Właściwa ścieżka aktywności” został wydłużony do 31.03.2020 r. Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 • ukończyły 18 rok życia;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualny coaching w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenie zawodowe
 • Staż zawodowy.

Korzyści dla uczestników projektu „Właściwa ścieżka aktywności” to przede wszystkim:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu! Na stronie projektu znajdą Państwo dokumenty rekrutacyjne do pobrania.