WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: REALIZUJEMY KOLEJNE FORMY WSPARCIA

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczynają 20.07.2020 r. zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie planowane są spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o  dokładnym terminie realizacji zajęć.

 

Natomiast grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla V grupy planowany jest w terminie 27 – 28.07.2020 r.

Ponadto w dniu 20.07.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z pośrednikiem pracy dla grupy 1, a w dniu 21.07.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z pośrednikiem pracy dla grupy 2.

Życzymy powodzenia!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 651904,63 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 554 118,93 zł.