WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: UCZESTNICY ROZPOCZYNAJĄ SZKOLENIE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w dniu 08 czerwca 2020 r. rozpoczęli szkolenie zawodowe pn. „Specjalista ds. sprzedaży z obsługą komputera”. Planowany termin zakończenia ww. szkolenia to 26 czerwiec 2020 r.

 

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy powodzenia!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 • ukończyły 18 rok życia;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualny coaching w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenie zawodowe
 • Staż zawodowy.

Korzyści dla uczestników projektu „Właściwa ścieżka aktywności” to przede wszystkim:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 651904,63 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 554 118,93 zł.